Mức thưởng Tết của các trường đại học năm 2023, cao nhất 100 triệu đồng

Tết Nguyên đán 2024, mới chỉ Đại học Công thương TP.HCM công bố mức thưởng cho toàn bộ nhân viên, cán bộ, người lao động bằng nhau 20 triệu đồng/người.

Mức thưởng này áp dụng cho tất cả viên chức và người lao động của trường, thành viên Hội đồng trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên. Mức thưởng này không áp dụng với hợp đồng công nhật, thời vụ.

Dưới đây là mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 của các trường đại học trên cả nước:

Mức thưởng Tết của các trường đại học năm 2023, cao nhất 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Căn cứ theo Điều 104, Bộ luật Lao động năm 2019 ban hành ngày 20/11/2020 (hiệu lực ngày 1/1/2021) quy định:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Thưởng Tết là khoản tiền thưởng do người sử dụng lao động quyết định thưởng cho người lao động khi đơn vị hay doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hoặc khi người lao động hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Lương tháng thứ 13 và thưởng Tết đều có đặc điểm được chi vào dịp cuối năm và do người sử dụng quyết định nên nhiều người lao động đồng nhất lương thứ 13 với thưởng Tết. Người sử dụng lao động có thể lấy lương tháng thứ 13 như một khoản lương để thu hút người lao động khi tuyển dụng hoặc là yếu tố để động viên người lao động cố gắng nỗ lực hơn trong công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *